Česká brána Klikni: Hrad Bezděz Klikni: Městská kulturní zařízení - Knihovna V. Holana Klikni: Radnice - Městský úřad Mařatkův pomník Na Stráž Klikni: Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem Zámek Bělá pod Bezdězem hlavička
šipka
šipka
šipka
šipka
šipka
rezervace
KNIHOVNA

Týden knihoven

Městská knihovna Vl. Holana připravila v týdnu

od 4.10 do 8.10.2021 již tradiční amnestii dlužníků.

A také něco navíc. Na plátně ožijí knižní postavy.

Přijďte porovnat knihu s filmem do komorního sálu Městských kulturních zařízení (vchodem ze Střelecké ulice).

12.10.2021 od 18:00 hodin – Bábovky

19.10.2021 od 18:00 hodin – Deníček moderního fotra

Ke stažení
Týden knihoven (pdf, 310 kB)

Knihovní řád Městské knihovny Vladimíra Holana v Bělé pod Bezdězem

PODMÍNKY PŘIJETÍ – předložení občanského průkazu nebo potvrzení o rodném čísle + registrační poplatek. Povinností čtenáře je řídit se knihovním řádem, při jeho nedodržování může být čtenář dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny.


ROČNÍ REGISTRACE
Dospělí-pracující 100.-Kč
Děti, studenti, důchodci, vojáci, letní hosté 50.-Kč

ČTENÁŘSKÝ PRŮKAZ - je nepřenosný, jeho ztrátu je čtenář povinen ihned ohlásit, stejně jako změnu bydliště nebo změnu jména. Při ztrátě se účtuje poplatek 10,- Kč.

PŮJČOVÁNÍ – knihy a periodika se půjčují bezplatně. Při půjčení knihy, jejíž pořizovací hodnota je vyšší než 500.-Kč, musí čtenář podepsat stvrzenku o vypůjčení této knihy. Není-li dílo ve volném výběru, má čtenář právo požadovat rezervaci prostřednictvím zamluvenkové služby. Za oznámení rezervace dokumentu uhradí čtenář knihovně částku 10.-Kč. Žádá-li totéž dílo více čtenářů, stanoví se pořadí podle data podání rezervace.

VÝPŮJČNÍ DOBA – pro výpůjčky mimo knihovnu je stanovena tato výpůjční doba :
30 dnů knihy, periodika 
14 dnů dokumenty z příruční knihovny

VRÁCENÍ VYPŮJČENÉHO DÍLA – jestliže čtenář nevrátí dokumenty ve stanovené době, účtuje knihovna čtenáři poplatky z prodlení. Sankční poplatky jsou stanoveny takto:

  Dospělí Děti
I. upomínka 10,- Kč 10,- Kč
II.upomínka 20,- Kč 15,- Kč
III.upomínka 50,- Kč 25,- Kč
IV.upomínka 100,- Kč 50,- Kč

ZTRÁTY A NÁKLADY – čtenář je povinen bezodkladně ohlásit knihovně ztrátu nebo poškození díla. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna.Může požadovat :
  • nepoškozený výtisk téhož díla a manipulační poplatek 30.-Kč
  • jiné dílo odpovídající ceně a zaměření ztraceného nebo poškozeného díla (po dohodě s knihovnou)
  • finanční náhradu, která se skládá z ceny knihy + manipulační poplatek 30,- Kč
  • při poškození čárového kódu v knize uhradí čtenář poplatek 5.-Kč

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBAMVS – knihovna zprostředkuje výpůjčku prostřednictvím MVS z jiné knihovny, poplatek 50,- Kč za knihu

SPECIÁLNÍ SLUŽBY
  • oznámení rezervace o titulu 10.-Kč
  • kniha zprostředkovaná MVS 50,-Kč
  • prodej poškozených vyřazených knih – 1 KUS 5.-Kč

 

OTEVÍRACÍ
DOBA

Půjčovna pro dospělé

Pondělí 9 – 11, 12 – 16
Úterý 9 – 11, 12 – 17
Středa zavřeno
Čtvrtek 9 – 11, 12 – 17
Pátek 9 - 11, zavřeno

Půjčovna pro děti
Pondělí 12 - 16
Úterý 12 – 17
Středa zavřeno
Čtvrtek 12 – 17
Pátek zavřeno

 

KONTAKTY
Knihovna Vladimíra Holana
knihovna©mkzbela.cz
 
Oddělení pro dospělé
tel.: 326 702 704
kormosova©mkzbela.cz
 
Oddělení pro děti
tel.: 326 702 705
stara©mkzbela.cz
mapa
© 2012 - 2021 MKZ Bělá pod Bezdězem, ilustrace Oldřich Jelen, Webmaster,