Česká brána Klikni: Hrad Bezděz Klikni: Městská kulturní zařízení - Knihovna V. Holana Klikni: Radnice - Městský úřad Mařatkův pomník Na Stráž Klikni: Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem Zámek Bělá pod Bezdězem hlavička
šipka
šipka
šipka
šipka
šipka
rezervace

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /data/web/virtuals/283826/virtual/www/left-menu.php on line 67
INFOCENTRUM

Text na informační tabuli před obcí

Foto
Osada Víska (od roku 1992 součást obce Březovice) se vyskytuje v písemných pramenech poprvé k roku 1400.

Jako její vlastníci se střídají nejrůznější šlechtičtí majitelé – půda tehdy náležela převážně šlechtě a církvi – a už koncem 16. století byla zřejmě ves rozdělena mezi dva či více majitelů současně.
Jako součást rozsáhlých konfiskací po ztraceném stavovském povstání se dostala celá oblast Doksy – Bezděz – Bělá pod Bezdězem do rukou Albrechta z Valdštejna, který ji zařadil do svého frýdlantského vévodství. Po jeho zavraždění roku 1634 byl zase jeho majetek zkonfiskován a Víska byla rozdělena na různé části: většina vsi tvořila „statek Víska“ augustiniánského kláštera v Bělé pod Bezdězem. Koncem 17. století se dostaly jak panství Doksy – Bezděz, tak panství Bělá – ke kterému rozdělená Víska patřila – opět do majetku rodu Valdštejnů a zůstaly v něm (postupně ubývajícím) až do roku 1945.
I když ve vedlejších Březovicích vždy převládal český jazyk, mluvilo se ve Vísce snad již po třicetileté válce, zajisté ale po celé 18. a 19. století a převážně i do poloviny 20. století německy. Kontinuita staletých tradic byla pak prudce narušena za druhé světové války a pozdějším nuceným odchodem poloviny obyvatelstva v roce 1945. Odešel i nejpočetnější rod Kummerových, z kterého pocházel ten dosud nejznámější vísecký rodák, kdysi obávaný vůdce loupežníků Wenzel Kummer. Tento byl ve svém hlavním působišti v okolí Horní Lužice nazván Bimscher Wenzel – Bimšvenc (Vašek z Čech). Oproti Březovicím, se svou legendární jeskyní zvanou „Petrovina“ a neméně pohádkovými loupežníky „Petrovskými“ (román vlasteneckého spisovatele Karla Sellnera Petrovští) má tak Víska svého autentického loupežníka, který reálně existoval.
Narodil se roku 1767 v chalupě za vsí č. p. 22 (do roku 1820 č. p. 5), kde má od roku 2007 pamětní desku. Kromě těžkých trestů za opakovanou dezerci zvládnul i vedení tří loupežnických tlup (česká – lužická – slezská) čítajících kolem 20 osob každá, a celkem 10 útěků z vězení, některé i v poutech či řetězech. Roku 1817 byl „na udání“ v Čechách opět zatčen a po 5 let trvajícím vojenském soudu uvězněn „na neznámém místě“. Propuštěn byl v srpnu 1842 a vrátil se do rodné vsi, kde jej museli podle tehdejšího zákona živit a ubytovat střídavě všichni obyvatelé. Vyčerpaný věkem a dvacetiletým žalářem zemřel již v březnu následujícího roku na peci statku č. p. 3.
Kummerova pověst se rovnala pověsti jeho česko – lužického předchůdce Karáska ze Smíchova (se kterým má společnou pamětní desku na budyšínské pevnosti, kde byli oba vězněni) a byla i po jeho zneškodnění dostatečně živá, aby mohla být inspirací Máchova „strašného lesů pána“.
R. Heina, Víska

Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /data/web/virtuals/283826/virtual/www/right-side.php on line 167

Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /data/web/virtuals/283826/virtual/www/right-side.php on line 189

Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /data/web/virtuals/283826/virtual/www/right-side.php on line 208

Warning: mysql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /data/web/virtuals/283826/virtual/www/right-side.php on line 231

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /data/web/virtuals/283826/virtual/www/right-side.php on line 258
© 2012 - 2021 MKZ Bělá pod Bezdězem, ilustrace Oldřich Jelen, Webmaster,